AkkaFRAKT
– den som äger bryr sig

AkkaFRAKT är en ekonomisk förening med omkring 200 företagare som arbetar under ett gemensamt varumärke. Varje delägare vet att nöjda kunder är en förutsättning för att hjulen ska snurra i den egna verksamheten.

En affärsdrivande webbplats gör att kunder och blivande kunder kan boka transporter på ett snabbt och smidigt sätt. En möjlighet för besökaren är att klicka på vad han eller hon behöver hjälp med: transportera, lagra, lyfta och så vidare. En annan är att gå direkt på lösningen – från kranbil till container.

Roll: copywriter
Byrå: Commerz