Awapatent
– konsulter som tar ställning

”Vad vi behöver är konsulter som vågar och vill ta ställning i strategiska frågor.”

Det var kontentan i en marknadsundersökning som Awapatent genomförde för några år sedan. Resultatet blev ett omfattande internt arbete – och den fleråriga kampanjen Konsulter som tar ställning.

Nominering i 100-wattaren
Roll: copywriter
Byrå: PEER Communication.