Citytunneln
– den sista pusselbiten

Så kallades förbindelsen under planeringsfasen. Orsaken är att Citytunneln binder ihop Skåne och centrala Malmö med Öresundsbron och kontinenten. Den sista projektrapporten summerar den långa resan från förundersökning till invigning, med hjälp av nedslag i ord och bild längs en tidslinje. Nominering i Publishingpriset Roll: copywriter Byrå: Bysted

E.ON Sverige
– energikunskap för unga

Varifrån kommer energin? Vad är skillnaden mellan lagrade och flödande energikällor? Och är det möjligt för en satellit att fånga upp energi från en världsdel och reflektera den till en annan? Detta och mycket annat får barn i låg- och mellanstadiet svar på i den 36-sidiga broschyren Nyfiken på energi. Tillsammans med filmer och information […]