Fraktarna
– den tredje vägens logistik

Vad gör man när kvalitetsproblemen är ett minne blott men perceptionerna hänger kvar? Fraktarna hade modet att möta transportköparna i det känsloläge de befann sig. Det betalade sig, såväl i förtroende som i kronor.

Belönad med 50-wattare
Roll: positioneringsstrateg och copywriter
Byrå: Hilanders