Helsingborgs Hamn
– Containerspecialisten

Det finns många hamnar längs Sveriges långa kuster. Hur skulle Helsingborgs Hamn bära sig åt för att särskilja sig, tränga igenom bruset och skapa förutsättningar för långsiktig lönsamhet? Svaret: tydligt fokus, vass positioneringsstrategi och hårt arbete.

Containerspecialisten sjösattes 2006. Idag är positionen still going strong. Faktum är att Helsingborgs Hamn går som en klocka: drygt 64 miljoner kronor i vinst 2020.

Roll: positioneringsstrateg
Byrå: Hilanders