Sparbanken Finn
– Relationer

I boken Relationer funderar och filosoferar ett femtiotal kända och okända Lundabor kring vad goda relationer är, hur de uppstår och vad de betyder i vardagen.

Juryns motivering: ”För en värdig och kompromisslös trycksak med briljanta bilder och strålande texter.”

Vinnare av Publishingpriset
Roll: copywriter
Byrå: PEER Communication