Swedavia Magazine
– samhörighet och sammanhang

Swedavia är med sina tio flygplatser både Sveriges port till världen och världens port till Sverige. Swedavia Magazine stärker samhörigheten internt genom att berätta om viktiga händelser, tydliggöra sammanhang och visa på vägar till bolagets mål. Det 28-sidiga magasinet når ut till samtliga medarbetare – från Malmö i söder till Kiruna i norr, dels i print, dels via intranätet.

Roller: redaktör och copywriter
Byrå: Infab