Sydkraft
– den nya tidens energiföretag

Utmanaren som i en föränderlig tid agerar på motsatt sätt som marknadsledaren. Det var grundtanken bakom Sydkrafts satsning på att vara och uppfattas som Den nya tidens energiföretag.

Juryns motivering: ”Sydkraft har skapat en stark identitet med eget formspråk och eget sätt att tala till kundkretsen. Med envis konsekvens och hög intensitet har Sydkraft satt företaget på kartan. Mätningar av uppmärksamhetsvärden och märkesmedvetande visar att strategin har givit avsett resultat.”

Belönad med 100-wattare för Bästa långsiktiga varumärkesvård samt två 50-wattare.
Roll: copywriter och projektledare
Byrå: inhouse och Signell.