Upphandlingsmyndigheten
– bättre offentliga affärer

Varje procent bättre inköp i en stad av Göteborgs storlek motsvarar fler än 400 förskollärare.

Trendens är konceptet och magasinet som sprider kunskap, ger goda råd och uppmuntrar till dialog om offentliga inköp. Den primära målgruppen är upphandlare i stat, regioner och kommuner.

Nominering i Publishingpriset
Roll: copywriter och språkgranskare
Byrå: Infab