Elektroverkstaden
– Elmotorexperten

Tusentals industrier och offentliga verksamheter i Sverige använder stora och små elmotorer. För att hålla drift och produktion i gång i allt från vattenverk till slakterier krävs lång erfarenhet och, inte minst, goda kunskaper i såväl elektronik som mekanik. Ett av Sveriges vassaste elektromekaniska företag heter Elektroverkstaden och finns i Kalmar. Den kommunikativa utmaningen låg […]

Helsingborgs Hamn
– Containerspecialisten

Det finns många hamnar längs Sveriges långa kuster. Hur skulle Helsingborgs Hamn bära sig åt för att särskilja sig, tränga igenom bruset och skapa förutsättningar för långsiktig lönsamhet? Svaret: tydligt fokus, vass positioneringsstrategi och hårt arbete. Containerspecialisten sjösattes 2006. Idag är positionen still going strong. Faktum är att Helsingborgs Hamn går som en klocka: drygt […]

Enkla Elbolaget
– ju enklare, desto bättre

Fler än hundra elleverantörer, och klurigt för kunderna att välja. Så ser det ut på den svenska elmarknaden. Enkla Elbolaget såg tomrummet och lade beslag på ordet enkel i kategorin elhandelsbolag. Positioneringsstrategin identifierade ett trettiotal bevis för positionen – från enkla avtal och enkelt elpris till enkla fakturor och enkel kundtjänst. Roll: positioneringsstrateg Byrå: egen […]