Upphandlingsmyndigheten
– bättre offentliga affärer

Varje procent bättre inköp i en stad av Göteborgs storlek motsvarar fler än 400 förskollärare. Trendens är konceptet och magasinet som sprider kunskap, ger goda råd och uppmuntrar till dialog om offentliga inköp. Den primära målgruppen är upphandlare i stat, regioner och kommuner. Nominering i Publishingpriset Roll: copywriter och språkgranskare Byrå: Infab

Swedavia Magazine
– samhörighet och sammanhang

Swedavia är med sina tio flygplatser både Sveriges port till världen och världens port till Sverige. Swedavia Magazine stärker samhörigheten internt genom att berätta om viktiga händelser, tydliggöra sammanhang och visa på vägar till bolagets mål. Det 28-sidiga magasinet når ut till samtliga medarbetare – från Malmö i söder till Kiruna i norr, dels i […]