AkkaFRAKT
– den som äger bryr sig

AkkaFRAKT är en ekonomisk förening med omkring 200 företagare som arbetar under ett gemensamt varumärke. Varje delägare vet att nöjda kunder är en förutsättning för att hjulen ska snurra i den egna verksamheten. En affärsdrivande webbplats gör att kunder och blivande kunder kan boka transporter på ett snabbt och smidigt sätt. En möjlighet för besökaren […]

Goldried
– hotellet för alla generationer

För många är Tyrolen synonymt med After ski, köpfest och trängsel i byar och backar. Hotel Goldried i Östtyrolen erbjuder motsatsen: stillhet, genuina alpmiljöer, familjevänlig skidåkning och naturupplevelser i en av Europas främsta nationalparker. Det här tog varumärkesarbetet fasta på. Tack vare ett intensivt internt arbete, positionen Generationshotellet och en affärsdrivande webbplats har Hotell Goldried […]

Citytunneln
– den sista pusselbiten

Så kallades förbindelsen under planeringsfasen. Orsaken är att Citytunneln binder ihop Skåne och centrala Malmö med Öresundsbron och kontinenten. Den sista projektrapporten summerar den långa resan från förundersökning till invigning, med hjälp av nedslag i ord och bild längs en tidslinje. Nominering i Publishingpriset Roll: copywriter Byrå: Bysted

E.ON Sverige
– energikunskap för unga

Varifrån kommer energin? Vad är skillnaden mellan lagrade och flödande energikällor? Och är det möjligt för en satellit att fånga upp energi från en världsdel och reflektera den till en annan? Detta och mycket annat får barn i låg- och mellanstadiet svar på i den 36-sidiga broschyren Nyfiken på energi. Tillsammans med filmer och information […]

Swedavia Magazine
– samhörighet och sammanhang

Swedavia är med sina tio flygplatser både Sveriges port till världen och världens port till Sverige. Swedavia Magazine stärker samhörigheten internt genom att berätta om viktiga händelser, tydliggöra sammanhang och visa på vägar till bolagets mål. Det 28-sidiga magasinet når ut till samtliga medarbetare – från Malmö i söder till Kiruna i norr, dels i […]

LogTrade
– kundröster om logistik

LogTrade arbetar systematiskt med content i olika kanaler och sammanhang. Ett exempel är referenstexter. Representanter för större och mindre företag berättar om den egna verksamheten och hur marknadens modernaste system för transportadministration bidrar till att lösa olika utmaningar inom logistik. Referenstexterna används bland annat i nyhetsbrev, som inspiration på webbplatsen och i samband med besök […]

E.ON Sverige
– adjö till ekonomi-
avdelningen

Den gamla tidens ekonomiavdelningar rosade inte marknaden. E.ON Sverige tänkte nytt och skapade Kunskapsbanken – ett nav för det mesta som har med ekonomi och siffror att göra. Platsannonsen attraherade ett tresiffrigt antal sökande. Roll: copywriter Byrå: egen verksamhet

Sparbanken Finn
– Relationer

I boken Relationer funderar och filosoferar ett femtiotal kända och okända Lundabor kring vad goda relationer är, hur de uppstår och vad de betyder i vardagen. Juryns motivering: ”För en värdig och kompromisslös trycksak med briljanta bilder och strålande texter.” Vinnare av Publishingpriset Roll: copywriter Byrå: PEER Communication

Sydkraft
– den nya tidens energiföretag

Utmanaren som i en föränderlig tid agerar på motsatt sätt som marknadsledaren. Det var grundtanken bakom Sydkrafts satsning på att vara och uppfattas som Den nya tidens energiföretag. Juryns motivering: ”Sydkraft har skapat en stark identitet med eget formspråk och eget sätt att tala till kundkretsen. Med envis konsekvens och hög intensitet har Sydkraft satt […]